nasi sponsorzy:  

Sobota, 23 Marca, 2019

 
  strona główna galerie zdjeć rozkład zajęć prace domowe rejestracja kontakt sponsorzy
 
 
 
O Nas  
Statut Szkoły  
Regulamin Ucznia  
Regulamin Nauczyciela

R E G U L A M I N    N A U C Z Y C I E L A 

 

REGULAMIN NAUCZYCIELA
POLSKIEJ SZKOŁY w Clifton , NJ
 1. Nauczyciel to osoba wykwalifikowana w przekazywaniu wiedzy z zakresu języka polskiego, historii, geografii oraz tradycji i kultury narodowej.

 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
  • krzewienia patriotyzmu i wychowania uczniów w duchu narodowym i społecznym
  • zapoznania się z programem nauczania przydzielonej klasy oraz realizacji tego programu w oparciu o aktualne podręczniki i dodatkowe materiały nauczania. Dokonywanie zmian w programie powinno być konsultowane z Dyrekcją Szkoły
  • systematycznego prowadzenia dziennika lekcyjnego
  • wystawienia sprawiedliwej oceny uczniowi adekwatnej do zdolności, zaawansowania i pilności
  • przybycia do szkoły 15 minut przed rozpoczęciem zajęć
  • utrzymania dyscypliny i porządku oraz ponoszenia odpowiedzialności za uczniów w klasie i podczas przerwy
  • uczestniczenia w przygotowaniu dodatkowych imprez szkolnych podczas zajęć na terenie szkoły
  • utrzymaniu odpowiedniego kontaktu z rodzicami
  • udziału w zebraniach nauczycielskich (pierwsza sobota miesiąca)


 3. Nauczyciel powinien wziąść udział w następujących imprezach szkolnych:
  • Podniesienie polskiej flagi, Clifton, NJ (piątek) lub Parada Pułaskiego, Nowy Jork, NY (niedziela)
  • Halloween - Bal Przebierańców, Passaic, NJ (niedziela)
  • Gwiazdka Szkolna, Passaic, NJ (niedziela)


 4. Nauczyciel powinien pomóc w organizacji Dorocznego Balu Karnawałowego Polskiej Szkoły w Clifton, NJ i wziść w nim udział. Koszt biletu wstępu na bal ponosi nauczyciel.

 5. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia Dyrekcji Szkoły, z miesięcznym wyprzedzeniem, o planowanym urlopie i dostarczenia nauczycielowi zastępującemu dziennika, konspektu lekcji i podręczników szkolnych danej klasy przynajmniej na tydzień przed nieobecnością.
 6. Regulamin Nauczyciela aktualny na rok szkolny 2017/2018


 
 

Designed by P. Sudo

 © 2002 - 2019   PSCliftonNJ.com  All rights reserved.

927939